fbpx

Palvelumuotoilun
asiantuntijapalvelut

Autamme yrityksiä ja organisaatioita palvelumuotoilun haltuun ottamisen edistämisessä, palvelumuotoiluosaamisen kehittämisessä ja palvelumuotoiluprojektien toteuttamisessa

Me Qaswualla toimimme

tukena ja resurssina palvelumuotoiluun ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen panostavissa yrityksissä ja organisaatioissa. Autamme asiakkaitamme palvelumuotoilun projektien toteuttamisessa ja osaamisen kehittämisessä sekä laajemmin palvelumuotoilun haltuun ottamisessa aina ensimmäisten askelten ottamisesta toiminnan kasvattamiseen ja vakiinnuttamiseen. Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelumme jakaantuvat kolmeen kokonaisuuteen.

Qaswuan yhteistyöt yritysten kanssa

Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelumme

Asiakkaitamme ja kumppaneitamme

Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelumme

Qaswua toteuttaa erilaisia palvelumuotoilun projekteja

Palvelumuotoiluprojektien toteuttaminen

Toteutamme yrityksille ja organisaatioille erilaisia palvelumuotoiluprojekteja, joissa toimimme projektin johtajana ja toteuttajana. Projekti-palvelumme avulla yrityksissä ja organisaatioissa voidaan kehittää erilaisia ratkaisuja ja palveluja asiakaslähtöisesti.

Toteutettavat palvelumuotoiluprojektit voivat kohdistua mm.

  • asiakas- tai työntekijäkokemuksen kehittämiseen
  • asiakasymmärryksen lisäämiseen tai käyttäjätutkimuksen toteuttamiseen
  • palveluidean markkinapotentiaalin kartoittamiseen
  • yhteiskehittämiseen, prototypointiin tai testaukseen
  • liiketoimintamallin tai palvelun konseptointiin
  • palvelun pilotointi-, lanseeraus- tai implementointisuunnitelman laatimiseen
  • yrityksen sisäisten palvelujen, prosessien tai toimintamallien kehittämiseen

Toteutamme erilaisia palvelumuotoiluprojekteja yritysten kanssa. Tutustu tarkemmin Hathuntersille toteuttamaamme palvelumuotoiluprojektiin uuden palveluinnovaation kehittämisestä siitä kirjoitetun casekuvauksen avulla. Casekuvauksessa kerromme tarkemmin palvelumuotoiluvalmennuksen sisällöstä sekä valmennuksesta saaduista kokemuksista. Lue casekuvaus.

Qaswuan koulutus- ja valmennuspalvelut palvelumuotoiluosaamisen kehittämiseen

Palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen

Koulutus-palvelumme sisältää erilaiset palvelumuotoiluosaamisen kehittämiseen tähtäävät yhteistyöt yrityksille ja organisaatioille. Yhteistyömme voi käsittää esimerkiksi palvelumuotoilun kouluttamista tai valmentamista henkilöstölle, asiakkaille tai opiskelijoille. Yhteistyömalli voi rakentua avoimen kurssitarjontamme verkkokursseista ja valmennuksista, yritykselle tai organisaatiolle räätälöidyistä koulutuskokonaisuuksista tai näiden kahden yhdistelmistä.

Palvelumuotoilun SOVELTAJA-valmennus on ohjattu tiimivalmennus, jonka avulla tiimin jäsenet oivaltavat palvelumuotoilun perusidean ja toteuttavat yhteisen palvelumuotoiluprojektin. Valmennus ohjaa ja tukee tiimin palvelumuotoiluprojektin toteuttamista, tarjoten sen tueksi videomuotoiset ja helposti seurattavat koulutusmateriaalit sekä projektia edistävät tehtävät ja valmentajien ohjaamat virtuaalitapaamiset. Valmennuksen aikataulu ja yhteiset tapaamiset sovitaan joustavasti tiimin työskentelyyn sopivaksi. Yhteisiä 1–2 tunnin virtuaalitapaamisia on valmennuksen aikana 4–6 kertaa. Tiimivalmennuksen hinta on 4 999 € + alv 24 % ja se sisältää osallistumisoikeuden 3–5 tiimin jäsenelle. Tutustu SOVELTAJA-valmennukseen.

Räätälöimme erilaisia palvelumuotoilun koulutuskokonaisuuksia yrityksille ja organisaatioille. Voit nyt tutustua tarkemmin Karelia-ammattikorkeakoululle toteutettuun kolmeosaiseen Palvelumuotoiluvalmennukseen siitä kirjoitetun casekuvauksen avulla. Casekuvauksessa kerromme tarkemmin palvelumuotoiluvalmennuksen sisällöstä sekä valmennuksesta saaduista kokemuksista. Lue casekuvaus.

Palvelumuotoilun haltuun ottamisen edistäminen

Palvelumuotoilun haltuun ottamisen edistäminen

Edistys-palvelumme sisältää palvelumuotoilun haltuun ottamisen edistämiseen tähtäävät yhteistyöt yrityksille ja organisaatioille, joissa toimimme yrityksen / organisaation tukena ja sparraajana aina ensimmäisten askelien ottamisesta toiminnan kasvattamiseen ja vakiinnuttamiseen. Edistys-palvelumme on laajin kokonaisuus yhteistyöpalveluistamme, ja se voi pitää sisällään niin palvelumuotoiluprojektien toteuttamista, henkilöstön palvelumuotoiluosaamisen kehittämistä kuin palvelumuotoilun haltuun ottamisen konsultointia ja valmennusta yrityksen tai organisaation avainhenkilöille.

Kun yrityksellä tai organisaatiolla on tahtoa hyödyntää palvelumuotoilua systemaattisemmin omassa toiminnassaan ja saada siitä merkittävää hyötyä toimintaansa, tulisi sen panostaa palvelumuotoilun haltuun ottamiseen eli oman palvelumuotoilukyvykkyytensä kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yrityksen ja organisaation palvelumuotoilukyvykkyys onkin sitä vahvempi, mitä enemmän se panostaa palvelumuotoilun ymmärtämiseen, osaamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen sekä palvelumuotoilun hyödyntämistä mahdollistavien käytäntöjen, prosessien ja rakenteiden kehittämiseen.

Tämä edellyttää, että yrityksessä / organisaatiossa ymmärretään palvelumuotoilun perusperiaatteet ja, että siellä työskentelee omia palvelumuotoilijoita, joiden osaaminen vie eteenpäin palvelumuotoilun haltuun ottamista. Onkin tärkeää, että koko yritys / organisaatio – johdosta asiakasrajapintaan – ymmärtää, mistä palvelumuotoilussa on kyse. Tämä takaa sen, että yritys / organisaatio puhuu asioista samalla kielellä, ymmärtää toisiaan sekä sitä, miksi ja miten kehittämistä tehdään asiakaslähtöisesti. Ja ennen kaikkea tämä takaa sen, että palvelumuotoilun haltuun ottaminen edistyy yrityksessä / organisaatiossa nopeasti ja tehokkaasti. Ymmärrys on pohja, jolle palvelumuotoilun haltuun ottaminen rakennetaan.

Edistys-palvelumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Voit tutustua Eezy Kevytyrittäjille toteuttamaamme palvelumuotoilun laajaan yhteistyöhön, jonka tavoitteena oli saada palvelumuotoilu vahvaksi osaksi kehittämistä kasvattamalla yrityksen omaa palvelumuotoilun osaamista ja kyvykyyttä. Casekuvauksessa kerromme tarkemmin yhteistyömallin sisällöstä sekä siitä saaduista kokemuksista. Lue casekuvaus.

Edistys-palvelumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Voit tutustua esimerkiksi Ramboll Finlandille toteuttamaamme palvelumuotoilun avainhenkilövalmennukseen siitä kirjoitetun casekuvauksen avulla. Casekuvauksessa kerromme tarkemmin toteutuksen sisällöstä sekä siitä saaduista kokemuksista. Lue casekuvaus.

Kehitä ja kehity

– niin nouset kasvuun!

Kiinnostuitko yhteistyöstä kanssamme? 

Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan yrityksesi tarpeista palvelumuotoiluun liittyen.