fbpx

Sitoumus vastuulliseen liiketoimintatapaan

Qaswua Design & Development Oy:n sitoumus vastuulliseen liiketoimintatapaan

Qaswua on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa lakia sekä harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisesti, rehellisesti ja läpinäkyvästi seuraavien kansainvälisesti tunnustettujen periaatteiden mukaisesti, joita ovat ihmisoikeuksia (mukaan lukien työntekijöiden oikeuksia), ympäristönsuojelua sekä korruption vastaista toimintaa koskevat periaatteet.

Qaswua odottaa ja edellyttää työntekijöiltään, yhteistyökumppaneiltaan ja muilta asiaankuuluvilta sidosryhmiltään sitoutumista vastuulliseen liiketoimintatapaan. Vastuullisesta liiketoimintatavasta ja sen noudattamisen seurannasta vastaa Qaswuan hallitus.

Sitoumus on päivitetty viimeksi 4.4.2022.