fbpx

Faros & Com ja Qaswua ovat aloittaneet palvelumuotoilun koulutuksiin liittyvän yhteistyön

Kirjoittanut Johanna Säynäjäkangas 28.9.2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Faros & Com ja Qaswua Design & Development ovat aloittaneet palvelumuotoilun koulutuksiin liittyvän yhteistyön, jonka tavoitteena on tuottaa Faros & Comille erilaisia palvelumuotoilun koulutus- ja valmennuspäiviä. 

Faros & Com Oy on johtamisen ja osaamisen kehittämisen erityisosaaja, joka toteuttaa muun muassa Luovan alan merkonomikoulutusta yhteistyössä Rastor-instituutin kanssa. Luovan alan merkonomikoulutus on muotoilijoille räätälöity liiketoiminnan peruskoulutus, jossa osallistujat suorittavat Liiketoiminnan perustutkinnon.

Qaswuan ja Faros & Comin yhteistyö käynnistyi alkusyksystä Luovan alan merkonomikoulutuksen palvelumuotoilun valmennuskokonaisuuden toteutuksella, jonka tavoitteena oli antaa muotoilijoille perusymmärrys palvelumuotoilusta ja sen menetelmien hyödyntämisestä oman liiketoiminnan kehittämisessä.

Valmennuskokonaisuus sisälsi kolmevaiheisen prosessin, jonka ensimmäisessä vaiheessa osallistujat tutustuivat palvelumuotoiluun videoitujen verkkomateriaalien avulla sekä toteuttamalla pienen käyttäjätutkimuksen. Orientaatiovaihetta seurasi kuuden tunnin mittainen virtuaalisesti toteutettu valmennuspäivä, jossa osallistujat pääsivät lyhyiden alustusten jälkeen konkreettisesti kokeilemaan erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja. Kolmannessa vaiheessa osallistujat siirtyivät taas itsenäiseen työskentelyyn, jossa he jatkoivat kehitystyötä erilaisten jälkitehtävien avulla testaten uusia ideoitaan käyttäjillä sekä viimeistellen palvelukonseptejaan.

Yhteistyön aloitus sujui innostuneissa ja onnistuneissa merkeissä – luoden erinomaiset lähtökohdat myös tuleville palvelumuotoilun koulutuksille. Valmennuskokonaisuuden osallistujilta tulikin erinomaista palautetta ja myös Faros & Comin puolesta valmennusta pidettiin onnistuneena. Faros & Comin partneri, johtaja Ilkka Wäck totesikin palvelumuotoilun valmennuskokonaisuuden olleen hyvä ja kattava kokonaisuus, joka haastoi osallistujia ajattelemaan asiakkaan näkökulmasta. Tutustu Faros & Comiin yrityksenä.

Faros & Com ja Qaswua Design & Development ovat aloittaneet palvelumuotoilun koulutuksiin liittyvän yhteistyön, jonka tavoitteena on tuottaa Faros & Comille erilaisia palvelumuotoilun koulutus- ja valmennuspäiviä.

Tutustu Qaswuan palvelumuotoilun kurssi- ja valmennustarjontaan.