fbpx

TUTUSTUJA-verkkokurssi avasi
silmäni ja ajatukseni palvelumuotoilun mahdollisuuksille

Julkaistu 11.9.2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hanna Hämäläinen sai mahdollisuuden osallistua Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssille. Tässä kirjoituksessa Hanna kertoo kokemuksistaan ja saamistaan oivalluksistaan.

Sain mahdollisuuden osallistua Qaswuan Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssille alkusyksystä 2020. Tartuin tilaisuuteen innolla, sillä halusin lisätä omaa ymmärrystäni palvelumuotoilusta ja sen tuomista mahdollisuuksista matkustuspalvelujen ja asiakaskokemuksen kehitystyössä. Kurssi kirjaimellisesti avasikin silmäni ja ajatukseni palvelumuotoilun mahdollisuuksille, ja sain siitä paljon inspiraatiota ja oivalluksia omaan työhöni.

Voin lämpimästi suositella kurssia kaikille palvelumuotoilusta kiinnostuneille, ja erityisesti niille, jotka haluavat tarjota jatkossakin tulevaisuuden menestyspalveluja! Halusin myös kertoa tarkemmin omista kokemuksistani, sillä toivon, että mahdollisimman moni lähtisi haastamaan omia uskomuksiaan ja hankkimaan lisää ymmärrystä keinoista, joilla on mahdollista pärjätä ja menestyä tässä muuttuneessa maailmantilanteessa.   

Miksi Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssille kannatti osallistua? 

Koen, että palvelumuotoilu on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Asiakkaiden odotukset ovat korkealla, ja globaali Covid19-kriisi pakottaa organisaatioita löytämään keinoja selviytyä muuttuneessa markkinatilanteessa. Samalla kun tarvitsemme panostusta uudenlaisten palvelujen kehittämiseen, tulee meidän huolehtia myös nykyisten palvelujen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta. Covid19-pandemia onkin suistanut monta matkailu- ja palvelualan yritystä kriisiin, sillä vaikka asiakkailla on yhä halu käyttää heidän palvelujaan, ei se tässä maailmantilanteessa ole monestikaan mahdollista. Moni yritys kaipaisikin tukea ja keinoja siihen, miten he voisivat terveysturvallisesti vastata asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Omalle organisaatiolleni, kuten muillekin alan yrityksille tämä on tarkoittanut täysin uudenlaisten palvelumallien kehittämiseen rohkaistumista ja panostamista.

Tältä pohjalta lähdin hakemaan uusia oppeja ja oivalluksia Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssilta, joka avasikin silmäni ja ajatukseni sille, mitä palvelumuotoilu oikeastaan on ja mihin kaikkeen sitä voidaan hyödyntää auttaen samalla oivaltaman myös aidosti asiakaslähtöisen kehittämistoiminnan salaisuudet. 

Pidän TUTUSTUJA-verkkokurssin suurimpana oivalluksena itselleni sitä, että vaikka olin luullut ajattelevani asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun hengessä, oivalsin oman ajatusmaailmani vastaavan hyvin pitkälti perinteistä kehittämisen tapaa, jossa aito asiakaslähtöisyys on melko heikkoa. Olin siis jo pitkään sortunut ajatukseen, että ”kyllähän minä ajattelen asiakaslähtöisesti”, mutta vasta TUTUSTUJA-kurssin myötä sain pääni pois pilvistä. Uskon, että monen organisaation kypsyys hyödyntää palvelumuotoilua johtuu juuri tästä samaisesta virhearvioinnista. Organisaatioiden ja kehitystoiminnasta vastaavien henkilöiden tulisikin päivittää työskentelymallejaan vastatakseen aidosti asiakkaiden odotuksiin.

Toinen tärkeä oivallus TUTUSTUJA-verkkokurssilta oli, että palvelumuotoilu ei ole ainoastaan asiakaskokemuksen kehittämistä varten, vaan oiva keino myös sisäisen toiminnan kehittämiseen. Näin ollen kehittämisen kohderyhmänä tulisikin nähdä koko organisaatio, ei ainoastaan asiakaskokemuksen parissa työskentelevät henkilöt.  

Miten hyvin Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssin toteutusmalli tuki oppimistani 

Pidin Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssista todella paljon, sillä sen toteutustapa auttoi minua oivaltamaan hyvin helposti olennaiset asiat palvelumuotoilusta. Kurssi olikin rakenteeltaan ja sisällöltään selkeä sekä myös visuaalisesti miellyttävä – tehden kurssin seuraamisesta ja oppimisesta todella helppoa. Erityisesti pidin siitä, että kurssin pystyi suorittamaan omassa tahdissa, myös mobiililaitetta hyödyntäen.  

Kurssin aikana sain jo paljon ideoita, missä projekteissa palvelumuotoilua voisi hyödyntää perinteisen kehitystyön sijaan. Tässä auttoivat myös kurssin pohdintatehtävät, jotka syvensivät juuri oppimiani asioita ja auttoivat siirtämään uudet oivallukset suoraan arjen tekemiseen. Hyödynsin pohdintatehtäviä esimerkiksi arvioimalla Covid19-pandemian vaikutuksia organisaationi asiakaskokemukseen ja liiketoimintaan. Pohdintatehtävien kautta oivalsinkin, että moni yritys on lähtenyt toteuttamaan erilaisia terveysturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä vain yleisten suositusten mukaisesti, unohtaen asiakkaat, joihin toimenpiteet kohdistuvat. Ja koska asiakkaiden odotukset ovat hyvin vaihtelevia, tulisikin ensimmäisenä askeleena olla vuoropuhelun lisääminen heidän kanssaan. Sillä vain sitä kautta meidän on mahdollista päästä kiinni asiakaslähtöisten toimintatapojen ja palvelujen kehittämiseen, jotka eivät huomioi vain yleisiä suosituksia tai organisaatioiden omia intressejä.