fbpx

Oivalluksia palvelumuotoilijan työstä ja arjesta

Kirjoittanut Vilma Hovi 20.6.2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Palvelumuotoilun AMK-tutkinnon opiskelija Vilma Hovi oli Qaswualla palvelumuotoilun syventävässä harjoittelussa kevätkauden 2022. Tässä blogikirjoituksessa Vilma kertoo harjoittelukokemuksestaan sekä avaa rohkeasti ajatuksiaan palvelumuotoilijan työstä ja oppimistaan asioista.
Vilma Hovi palvelumuotoilun työharjoittelussa

Viime kuukausien aikana olen saanut vastata useasti näihin kysymyksiin. Näin lyhyesti reflektoituna; olen mukana monipuolisessa kehittämistyössä, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Sitä ei siis voida ajatella vain yhdeksi irralliseksi osaksi, vaan työ pitää sisällään hyvin erilaisia tehtäviä. Työ tekijäänsä opettaa, ja se on juuri näin.

Harjoittelun ensimmäisillä viikoilla perehdyin Qaswuan työskentelytapoihin ja suunnittelimme yhdessä Sofian kanssa harjoittelun tavoitteita ja mihin oppimisen fokus keskitetään. Työstin myös erilaisia visualisointeja valmiiden materiaalien pohjalta. Palvelumuotoilijan hyviin ominaisuuksiin kuuluu osata visualisoida kohderyhmälle esiteltävä asia mahdollisimman ymmärrettävästi. Visualisointi onkin minulle hyvin luontevaa ja pidän erilaisten elementtien sommittelusta. Se on usein sitä suunnittelutyön ensimmäistä, ulospäin näkyvää osaa. Jotta visualisoinneista saadaan toimivia, on itse ymmärrettävä ja sisäistettävä vaihe, jonka pohjalta sitä tehdään. Usein huomaan, että mitä yksinkertaisempi, sen parempi.

Suunnittelija ei koskaan tee itselle, vaan asiakkaalle

Näihin kuukausiin on mahtunut mukaan kaksi hyvin erilaista palvelumuotoilun asiakasprojektia. Riippumatta siitä onko toimeksianto laaja käyttäjätutkimus vai suppeampi uuden palvelun markkinan kysynnän kartoittaminen, työ alkaa nykytilan ymmärryksen kartuttamisella erilaisin tutkimusmenetelmin. Olen saanut hyödyntää perustutkimusmenetelmiä, kuten kyselyitä ja haastatteluita. Kyselyn tekeminen ei ole aina ihan yksinkertaista. Miten kysyä juuri ne oikeat kysymykset, jotka antaisivat mahdollisimman hedelmälliset vastaukset, jotta ymmärrys tarpeesta kirkastuu?

Vaikka olenkin hyvin visuaalinen, yllätyin harjoittelun aikana, miten uppouiduinkaan analysoimaan kyselyiden ja haastatteluiden tuloksia, tekemään vertailua ja ymmärtämään eroavaisuuksia. Määrittämisen vaihe piti toisinaan täysin otteessaan. Tästä tulikin yksi lempi työvaiheistani. Ymmärränkin nyt yhä paremmin, miksi tähän tulee käyttää riittävästi aikaa.

Se on meidän tehtävä; ratkaista oikea ongelma oikein

Kuvailisin palvelumuotoilijoita myös vahvasti tutkijoiksi, jotka toisaalta taas poikkeavat perinteisistä tutkijoista hyödyntämällä muotoiluajattelua sekä tekemällä tutkimuksen tuloksista konkreettisia ja helpommin hyödynnettäviä. Uteliaisuus, analyyttisyys ja kyseenalaistaiminen ovat hyvän palvelumuotoilijan vahvuuksia.

Harjoitteluaika on antanut minulle hyvin realistisen kuvan siitä, mitä palvelumuotoilijan työarki on. Välillä aikataulut tuovat painetta tekemiseen, mutta toisinaan on ihanaa, kun voi antaa aikaa ajatuksille ihan kunnolla, koska sitäkin tässä työssä tarvitaan. Mikään ei automaattisesti synny vain työpisteelle siirtymällä ja läppärin kantta raottamalla.

Olen saanut hirvittävän hyvää kokemusta ja mitä parhainta oppia,
jota saa vain aidosta työelämästä

Erityisesti korostan sitä varmuutta omaan tekemiseen, jota harjoittelu on kaikin puolin minulle antanut. Arvostan, miten ohjaamiseeni on käytetty aikaa. Toisaalta taas olen saanut työstää asioita paljon myös itsenäisesti. Mielipiteitäni on kysytty ja niitä on haluttu kuunnella. Olen uskaltanut kysyä ja kyseenalaistaa, sekä hypännyt välillä rohkeasti tuntemattomaan.

Menneen kevään kuukaudet ovat kuluneet nopeasti. Nyt ollaan jo kesäkuussa ja harjoittelun loppumetreillä. Konkreettinen työskentely palvelumuotoilun parissa on ollut järjettömän arvokasta opintojen kannalta. Tulevan syksyn opintoihin lähden monin uusin ajatuksin ja kokemuksin rikkaampana! Tyytyväisyys valtaa mielen.

Vilma Hovi palvelumuotoilun työharjoittelu
Vilman kiteytys palvelumuotoilun harjoittelun sisällöstä sekä siitä saaduista opeista ja oivalluksista.

Kehitä ja kehity

– niin nouset kasvuun!

Me Qaswualla autamme osaajia ja organisaatioita kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Olemmekin ennen kaikkea vaikuttavan palvelumuotoilun asialla – edistäjinä, uudistajina, kouluttajina ja kehittäjinä.
Palvelumuotoilun verkkokoulutukset, valmennukset ja kehityspalvelut.