fbpx

Räätälöity palvelumuotoilukoulutus henkilöstön osaamisen
syventäjänä

Kirjoittanut Johanna Säynäjäkangas 31.10.2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Qaswua ja Cultura-säätiö aloittivat palvelumuotoilun yhteistyön loppuvuodesta 2021, jonka tavoitteena oli toteuttaa Culturan henkilöstölle räätälöity palvelumuotoilukoulutus. Koulutuksella haluttiinkin syventää henkilöstön palvelumuotoiluosaamista ja viedä se seuraavalle tasolle. Palvelumuotoilukoulutus toteutettiin kokonaisuutena, joka koostui osallistujien lähtötason ja koulutustarpeiden kartoittamisesta, osaamisen kehittämisestä ja opitun soveltamisesta sekä opitun reflektoinnista ja osaamisen syventämisestä.
Mitä räätälöityyn palvelumuotoilukoulutukseen
sisältyi ja miten se eteni?

Cultura-säätiölle toteutettu räätälöity palvelumuotoilukoulutus oli viisivaiheinen kokonaisuus, joka koostui koulutukseen orientoitumisesta, koulutuksen suunnittelutapaamisesta sekä kolmesta 2–3 tunnin mittaisesta koulutustapaamisesta. Koulutus käynnistyi loppuvuodesta 2021 orientaatiovaiheella, jossa osallistujat pääsivät tutustumaan Qaswuan verkko-oppimisympäristössä oleviin palvelumuotoilun koulutusvideoihin sekä vastaamaan palvelumuotoilun osaamistarpeiden kartoituskyselyyn. Orientaatiovaiheen tavoitteena olikin varmistaa kaikkien koulutuksen osallistujien yhteinen ymmärrys ja lähtötaso aiheesta sekä kartoittaa osallistujien yksilölliset tarpeet.

Orientaatiovaiheessa toteutetun kartoituksen pohjalta palvelumuotoilukoulutus voitiin räätälöidä juuri sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka huomioi jokaisen osallistujan lähtötason ja tarpeet koulutukselle sekä mahdollisti niiden yhteensovittamisen toimivaksi koulutuskokonaisuudeksi. Orientaatiovaiheen perusteella valmistelimmekin asiakkaalle ehdotuksen koulutuksen tarkemmasta sisällöstä sekä koostimme yhteen osaamiskartoituksen tulokset, joita kävimme läpi alkuvuodesta 2022 pidetyssä suunnittelutapaamisessa. Tapaamisessa pääsimme lisäksi tutustumaan tarkemmin koulutuksen osallistujiin sekä asiakkaan toimintaan ja palvelumuotoilun rooliin siinä – sekä keskustelemaan yhdessä koulutuksen tarkemmasta sisällöstä ja koulutuksen aikana toteutettavista casetehtävistä.

Suunnittelutapaamisen jälkeen viimeistelimme vielä tulevien koulutustapaamisten toteutussuunnitelmat ja aloitimme niiden valmistelut. Koulutustapaamiset olikin tarkoitus toteuttaa hyvin intensiivisenä kokonaisuutena tammi-helmikuun aikana, mutta muuttuneen maailmantilanteen vuoksi viimeisen koulutustapaamisen toteutus siirtyikin syyskuulle 2022 vaikuttaen samalla myös tapaamisen sisältöön, joka suunniteltiin vastaamaan Cultura-säätiön muuttunutta tilannetta ja tarvetta. Kokonaisuudessaan koulutus olikin hyvin merkittävä säätiön tulevaisuuden kannalta, sillä palvelumuotoilu ja sen osaamisen kehittäminen ovat erittäin tärkeitä Culturan uuden strategian toteuttamisessa.

Ja vaikka räätälöity palvelumuotoilukoulutus ei aivan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti edennytkään, saimme kuitenkin osallistujien osaamisen syventämisen lisäksi autettua asiakasta myös heille akuutiksi nousseen aiheen kanssa – ja oikeastaan siitä hyvässä koulutuksessa onkin kyse. Tärkeintä kun lopulta on, että asiakas oivaltaa koulutuksen kautta jotain sellaista, jota se voi suoraan hyödyntää omassa toiminnassaan. Cultura-säätiön asiamies Pekko Kohonen kiteyttääkin koulutuksen hyödyn Culturalle seuraavasti:

Palvelumuotoilu on tulevan toimintamme ytimessä ja koulutuksen avulla saimme työstettyä palvelumuotoilun mahdollisuuksia yhdessä koko organisaation kanssa. Tämä helpotti myös palvelumuotoilusta puhumista osana koko organisaation toimintatapaa.

ASIAKAS

Cultura-säätiö

YHTEISTYÖN MUOTO

Räätälöity palvelumuotoilukoulutus

KESTO

12/2021–09/2022

SISÄLTÖ

itsenäisesti opiskeltavat koulutusvideot ja osaamiskartoitus sekä niiden pohjalta suunniteltu räätälöity palvelumuotoilukoulutus, joka sisälsi neljä tapaamista

TAVOITE

henkilöstön palvelumuotoiluosaamisen syventäminen

HYÖTY

”Koulutuksen avulla saimme työstettyä palvelumuotoilun mahdollisuuksia yhdessä koko organisaation kanssa.”

Kehitä ja kehity

– niin nouset kasvuun!

Me Qaswualla autamme osaajia ja organisaatioita kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Olemmekin ennen kaikkea vaikuttavan palvelumuotoilun asialla – edistäjinä, uudistajina, kouluttajina ja kehittäjinä.
Palvelumuotoilun verkkokoulutukset, valmennukset ja kehityspalvelut.