fbpx

Mitä palvelumuotoilu on ja
miksi sitä kannattaa hyödyntää?

Kirjoittanut Johanna Säynäjäkangas 13.8.2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Jos mietit mitä palvelumuotoilu on ja miksi sitä kannattaisi hyödyntää, tämä kirjoitus antaa sinulle vastauksia. Vaikka palvelumuotoilusta on tullut jo suorastaan trendi ja kaikki tuntuvat siitä puhuvan, liikkuu siitä myös paljon väärinymmärrettyjä käsityksiä. On siis syytä hieman avata, mistä palvelumuotoilussa oikeastaan on kyse.

Palvelumuotoilu on kehittämisote

Lyhyesti kuvattuna palvelumuotoilu on kokonaisvaltainen kehittämisote, jonka avulla kehitetään palveluja ja palveluliiketoimintaa. Sitä voidaan hyödyntää niin uusien palvelujen ja palveluliiketoiminnan innovointiin kuin olemassa olevien palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Kehittämisotteena palvelumuotoilu perustuu muotoiluajatteluun (design thinking) ja sen keskeisiin periaatteisiin. Muotoiluajattelulla tarkoitetaan ihmislähtöistä innovaatioprosessia, jossa pyritään yhdistämään se, mikä on ihmisille haluttavaa siihen, mikä on teknisesti toteutettavissa ja taloudellisesti kannattavaa.

Palvelumuotoilu on luonteeltaan käyttäjälähtöistä kehittämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että se lähtee aina asiakkaista ja palvelun todellisista käyttäjistä – heidän ymmärtämisestään ja osallistamisestaan kehittämisprosessiin. Palvelumuotoilun tavoitteena ei kuitenkaan ole kehittää vain ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita, vaan ratkaisujen tulee myös vastata palveluntuottajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Keskeistä onkin pyrkiä tasapainoon liiketoiminta- sekä käyttäjä- ja asiakastarpeiden välillä. 

Palvelumuotoilun avulla kehitetään arvoa tuottavia ratkaisuja

Palvelumuotoilussa on kyse kehittämisen ajattelutavasta, prosessista ja menetelmistä, joiden avulla tunnistetaan uusia arvonluontimahdollisuuksia sekä kehitetään niihin arvoa tuottavia ratkaisuja. Eli toisin sanoen löydetään sellaisia ongelmia ja haasteita, joihin kehitetään ratkaisuja, jotka ovat sekä käyttäjilleen tarpeellisia, hyödyllisiä, haluttavia ja helposti käytettäviä, että sen tuottajalle taloudellisesti kannattavia, kilpailuetua rakentavia tai toiminnan vaikuttavuutta lisääviä.

Palvelumuotoilussa on olennaista pyrkimys tasapainoon.

Palvelumuotoilun menetelmien ja prosessin avulla palvelumuotoilua tehdään käytännössä. Niiden avulla ongelmiin ja haasteisiin päästään pureutumaan pintaa syvemmälle, mikä auttaa tunnistamaan erilaisia piileviä asiakastarpeita ja ongelmien juurisyitä. Näin voidaan tarjota käyttäjille haluttavia ratkaisuja, sen sijaan, että tuotaisiin kehitysputkesta ulos jotain sellaista, mitä on yrityksessä vain päätetty tehdä ja markkinoida ulos. Palvelumuotoilun avulla kehitettyä palvelua voidaan myös tehdä käyttäjälleen paremmin näkyväksi ja ennakoitavaksi, mikä osaltaan helpottaa palvelun käytettävyyttä ja parantaa siten myös palvelusta muodostuvaa asiakaskokemusta. 

Haluatko tutustua lisää palvelumuotoiluun?

Lataa alta maksuton opas, jonka avulla voit vertailla palvelumuotoilun ja perinteisen kehittämisen keskeisiä eroja. Oppaassa olevien esimerkkien avulla voit oivaltaa, miten palvelumuotoilun avulla lisätään merkittävästi kehittämistoiminnan asiakaslähtöisyyttä ja kehitetään sitä kautta arvoa tuottavia ratkaisuja.

Pääset lataamaan oppaan syöttämällä alle sähköpostiosoitteesi sekä hyväksymällä Qaswuan tiedotukset kursseista ja muista ajankohtaisista asioista:

Suosittelemme sinulle myös Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssille osallistumista. Lue Hanna Hämäläisen asiakaskokemus kurssille osallistumisesta blogistamme.

Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssi on nopea ja tehokas tapa hankkia perusymmärrys palvelumuotoilusta. Kurssi koostuu videomuotoisista ja helposti seurattavista koulutusmateriaaleista sekä oivalluttavista pohdintatehtävistä, joita voit opiskella täysin omassa aikataulussasi – missä ja miten nopeasti haluat.

Kehitä ja kehity

– niin nouset kasvuun!

Me Qaswualla autamme osaajia ja organisaatioita kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Olemmekin ennen kaikkea vaikuttavan palvelumuotoilun asialla – edistäjinä, uudistajina, kouluttajina ja kehittäjinä.
Palvelumuotoilun verkkokoulutukset, valmennukset ja kehityspalvelut.