fbpx

Palvelumuotoilijan SUUNTA-
valmennus

Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennus palvelumuotoilijoille, jotka ovat uranvaihtajia tai uudelleen suuntaajia ja joilla on tarve selkeyttää omaa osaamispakettiaan

Kolmen kuukauden ryhmävalmennus, joka antaa sinulle tukea ja välineitä oman osaamisen tunnistamiseen ja kiteyttämiseen sekä urasuunnitelmien selkeyttämiseen.

kenelle?

palvelumuotoilijoille ja palvelumuotoilun opiskelijoille

hinta

299 €

hintaan sisältyy alv. 24%

Palvelumuotoilija, etsitkö vielä urasuuntasi?

SUUNTA-valmennuksen toteutus

Seuraava SUUNTA-valmennus starttaa alkuvuodesta 2022 ja paikat siihen täytämme ilmoittautumisjärjestyksessä. Valmennus kestää kolme kuukautta ajalla 2.2.–4.5.2022.
Valmennuksen aikana käymme läpi neljä moduulia, jotka ajoittuvat seuraavasti:

SUUNTA-valmennuksen ensimmäinen moduuli

2.2.–16.2.2022

SUUNTA-valmennuksen toinen moduuli

17.2.–9.3.2022

SUUNTA-valmennuksen kolmas moduuli

10.3.–6.4.2022

SUUNTA-valmennuksen neljäs moduuli

7.4.–4.5.2022

SUUNTA-valmennuksen hyödyt

tarjoaa ohjatun kehittymisprosessin, jossa valmentajat ja kehittymistäsi tukevat tehtävät oivalluttavat ja innostavat oman suuntasi löytämiseen

auttaa selkeyttämään palvelumuotoiluun liittyviä urasuunnitelmiasi sekä tunnistamaan ja kiteyttämään omaa osaamispakettiasi

lisää mahdollisuuksiasi mielekkään työn löytämiseen sekä onnistuneen työuran rakentamiseen

tarjoaa uuden ammatillisen verkoston, joka koostuu kaikista valmennuksen osallistujista ja valmentajista

Valmennuskokemuksia

Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennus perustuu yhteistyössä Ornamon kanssa toteutettuun ALOITTAJA-valmennukseen, jonka pilottiryhmät aloittivat syksyllä 2020. ALOITTAJA-valmennuksen kehitystiimin kanssa jatkoimme valmennuksen kehittämistä ja viimeistelyä, jonka lopputuloksena kiteytyi SUUNTA-valmennus. Alta voit tutustua valmennuksesta saamiimme palautteisiin:

SUUNTA-valmennuksen
hinta 299 € sisältää

kolmen kuukauden ohjatun prosessin omalle kehittymiselle ja vertaisoppimiselle

viisi koko valmennusryhmän yhteistä virtuaalista työskentelyä

oivalluttavat orientaatiomateriaalit ja kehittymistäsi edistävät tehtävät

valmennuksen verkkoalustan, joka on käytössäsi 24/7

todistuksen valmennukseen osallistumisesta

Tutustu tarkemmin valmennukseen:

Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennuksen moduulit

Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennus on kolmen kuukauden mittainen kokonaisuus, joka koostuu neljästä moduulista:

 1. SUUNTA: moduulissa kirkastat oman visiosi siitä, mihin suuntaan haluat lähteä palvelumuotoilijana kulkemaan.
 2. KEHITYSMATKA: moduulissa reflektoit tähän asti kulkemaasi kehitysmatkaa sekä tunnistat siellä olleita merkittäviä oppeja ja oivalluksia.
 3. OSAAMINEN: moduulissa työstät oman osaamisesi tunnistamista, visualisointia ja sanoittamista sekä konkretisoit ne osaamisportfolioksi.
 4. TIEKARTTA: moduulissa työstät konkreettiset suunnitelmat seuraavien askeleiden toteuttamiseen ja unelmiesi uran tavoittelemiseen.

SUUNTA-valmennus perustuu yhteistyössä Ornamon kanssa toteutettuun ALOITTAJA-valmennukseen, jonka pilottiryhmät aloittivat syksyllä 2020. ALOITTAJA-valmennuksen kehitystiimin kanssa jatkoimme valmennuksen kehittämistä ja viimeistelyä, jonka lopputuloksena kiteytyi Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennus. Tutustu aiempaan ALOITTAJA-valmennukseen  sekä kokemuksiin valmennuksen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin.

Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennus on ryhmävalmennus, joka sisältää itsenäistä työskentelyä, pienryhmässä työskentelyä sekä koko valmennusryhmän yhteisiä tapaamisia:

 • itsenäinen työskentely valmennuksessa sisältää moduulien orientaatiomateriaaleihin tutustumista sekä tehtävien työstämistä ja tekemistä
 • pienryhmässä työskentelyn tarkoituksena on toimia sparrausapuna tehtävien työstämisessä ja erilaisten näkökulmien esiin tuomisessa sekä mahdollistaa fasilitoinnin harjoittelua omassa pienryhmässä
 • yhteiset tapaamiset toteutamme virtuaalisena työskentelynä, jossa tuemme pienryhmien työskentelyä ja moduulitehtävien tekemistä sekä vaihdamme koko ryhmän kesken ajatuksia käsiteltävistä aiheista ja tehtävien herättämistä oivalluksista.

Ryhmävalmennuksessa palautetta tehtävistä käydään läpi yleisellä tasolla nostaen niistä esille havaintoja ja kehitysideoita, joista hyötyvät kaikki valmennuksen osallistujat. Huomiothan siis, että henkilökohtainen palaute tehtävistä ei kuulu valmennuksen hintaan. Mikäli kuitenkin kaipaat myös henkilökohtaista sparrausta ja palautetta, tarjoamme mahdollisuuden ostaa sitä valmennuksen aikana.

SUUNTA-valmennuksessa ryhmän koko on maksimissaan 20 henkilöä ja minimimäärä, jolla kurssi toteutetaan, on 10 henkilöä.

Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennus sisältää viisi koko valmennusryhmän yhteistä virtuaalista tapaamista, joissa tuemme pienryhmien työskentelyä ja moduulitehtävien tekemistä sekä vaihdamme koko ryhmän kesken ajatuksia käsiteltävistä aiheista ja tehtävien herättämistä oivalluksista. Kolmessa ensimmäisessä moduulissa yhteisiä tapaamisia on yksi ja viimeisessä moduulissa kaksi. Kestoltaan tapaamiset ovat 1,5–2,5 tuntia. Osallistujien toiveesta toteutamme kevään 2022 SUUNTA-valmennuksen ILTA-ryhmänä, jonka tapaamiset pidetään klo 17 alkaen. 

Valmennuksen aikana pidettävät yhteiset tapaamiset toteutetaan seuraavasti: 

 1. SUUNTA-moduulissa: 9.2.2022 klo 17 alkaen 
 2. KEHITYSMATKA-moduulissa: 23.2.2022 klo 17 alkaen 
 3. OSAAMINEN-moduulissa: 16.3.2022 klo 17 alkaen 
 4. TIEKARTTA-moduulissa: 13.4.2022 ja 4.5.2022 klo 17 alkaen. 

Ryhmävalmennuksessa on tärkeää, että kaikki valmennuksen osallistujat sitoutuvat valmennuksen aikatauluihin ja prosessin mukaiseen etenemiseen, joten tarkistathan yhteisten tapaamisten aikataulut huolella ennen kuin ilmoittaudut siihen. Toki yllättäviä esteitä saattaa tulla, mutta pääosin olisi tärkeää, että kaikki osallistujat pystyisivät sitoutumaan valmennuksen aikatauluihin. 

Johanna Säynäjäkangas ja Sofia Forsberg. Johanna ja Sofia ovat intohimoisia palvelumuotoilun puolesta puhujia ja alan kehittämisestä innostuvia tietokirjailijoita, palvelumuotoilun opettajia, kouluttajia ja valmentajia sekä liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjiä. Erityistä kiitosta Johanna ja Sofia ovat saaneet erilaisissa palvelumuotoilun valmennuksissa ja koulutuksissa innostavasta kouluttamistavastaan ja monipuolisten menetelmien käytöstään. Lisää Johannan ja Sofian taustoista sekä Qaswuan perustamisesta voit lukea täältä.

SUUNTA-valmennuksen valmentajat

SUUNTA-valmennus

Palveumuotoilijan SUUNTA-valmennus tarjoaa sinulle innostavan ja systemaattisen kehittymisprosessin, jossa erilaisilla orientaatiomateriaaleilla ja kehittymistä edistävillä tehtävillä sekä muiden kokemuksista ja oivalluksista vertaisoppimalla viemme kehittymisprosessia eteenpäin. Samalla kun työstät tehtäviä itsenäisesti, saat apua, tukea ja sparrausta pienryhmältäsi sekä valmennuksen muilta osallistujilta ja valmentajilta.

SUUNTA-valmennus antaa sinulle tukea ja välineitä oman osaamisesi tunnistamiseen ja kiteyttämiseen sekä palvelumuotoiluun liittyvien urasuunnitelmiesi selkeyttämiseen. Tämä on erittäin tärkeä osa palvelumuotoilijaksi kasvamista ja kehittymistä sekä oman työurasi tietoista edistämistä, johon muotoilijan (tutkinto)koulutus ei useinkaan tarjoa riittäviä mahdollisuuksia ja keinoja. Tällöin oman osaamisesi reflektointi ja muotoilijaidentiteetin työstäminen sekä työuran suunnitelmallinen rakentaminen voivat jäädä varsin vähälle huomiolle – ja vaikeuttaa siten osaltaan oman osaamisesi ja potentiaalisi tunnistamista, niistä viestimistä sekä sitä kautta mieleisen työuran tavoittelemista.

Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennuksessa käytössämme on ilmoittautumismenettely, jossa kurssipaikka varataan ilmoittautumalla valmennukseen. Huomioithan, että ilmoittautuminen valmennukseen on sitova ja täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli valmennukseen ilmoittautuu enemmän osallistujia kuin sinne voidaan ottaa, on valmennukseen mahdollista jäädä jonotuspaikalle. Tarjoamme aina ensisijaisesti jonotuspaikalla olijoille mahdollisia peruutuspaikkoja, joita saattaa tulla lähempänä valmennuksen aloitusta.

Kun SUUNTA-valmennuksen minimiosallistujamäärä (10) on täynnä, lähetämme sinulle vahvistuksen kurssipaikasta. Vahvistus sisältää ohjeet valmennuksen maksamiseen ja siihen osallistumiseen. Mikäli miniosallistujamäärä ei tule täyteen, saatamme joutua perumaan tai siirtämään valmennuksen. Tästä ilmoitamme hyvissä ajoin ennen valmennusta.

Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennuksen osallistumismaksu maksetaan vasta kun sen toteutuminen ja sinun kurssipaikkasi on vahvistettu. Vahvistuskirje sisältää ohjeet valmennuksen maksamiseen ja se tulee olla maksettuna ennen valmennuksen aloitusta.

Osallistumisoikeus valmennukseen ja käyttöoikeus sen sisältöihin on aina henkilökohtainen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki valmennuksessa saamasi materiaali on vain sinulle tarkoitettua. Ethän siis jaa sitä eteenpäin julkisesti tai yksityisesti, hyödynnä sitä kaupalliseen tarkoitukseen tai johonkin muuhun tekijänoikeuksia rikkovaan toimintaan.

Huomioithan, että Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennuksen ollessa ryhmävalmennus, perustuu se osallistujien väliseen luottamuksellisuuteen ja tämän kunnioittaminen on jokaisen osallistujan vastuulla. Ethän siis jaa tai muulla tavoin viesti ryhmän ulkopuolelle siellä käytyjä keskusteluja, pohdintoja, tehtäväpalautuksia tai muuta luottamukselliseksi katsottavaa sisältöä.

Qaswua valmennuksen kehittäjänä ja toteuttajana vastaa sen kehittämisprosessin kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja ohjaamisesta, sisältöjen tuottamisesta ja järjestelyistä. Koska valmennus perustuu osallistujien omaan aktiivisuuteen ja sitoutumiseen, on vastuu valmennukseen osallistumisesta ja suorittamisesta sekä sen avulla saatavien hyötyjen toteutumisesta osallistujalla itsellään. Valmennuksen osallistujana sinä olet siten aktiivinen toimija, jonka omat toimintatavat vaikuttavat merkittävästi valmennuksen myötä syntyviin tuloksiin.

Lue lisää kurssiehdoistamme.

Ilmoittaudu mukaan kevään 2022
SUUNTA-valmennuksen

Palvelumuotoilijan SUUNTA-valmennus palvelumuotoilijoille, jotka ovat uranvaihtajia tai uudelleen suuntaajia ja joilla on tarve selkeyttää omaa osaamispakettiaan
hintA

299 €

hintaan sisältyy alv. 24 %

Oletko kiinnostunut muista vuoden 2022 toteutuksista?

Mikäli SUUNTA-valmennukseen osallistuminen ei ole sinulle ajankohtaista vielä alkuvuodesta 2022, voit täyttää alla olevan yhteydenottolomakkeen, niin kerromme sinulle, kun ilmoittautuminen seuraaviin valmennusryhmiin avautuu.