fbpx

Karelialle toteutettu Palvelumuotoiluvalmennus antoi osallistujille uusia oppeja,
oivalluksia ja työkaluja

Kirjoittanut Johanna Säynäjäkangas 16.8.2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Qaswualla oli kunnia toteuttaa Karelia-ammattikorkeakoululle kolmeosainen Palvelumuotoiluvalmennus kevään ja alkukesän 2021 aikana. Palvelumuotoiluvalmennus koostui kahdesta kolmen tunnin mittaisesta etäluennosta ja intensiivivalmennuksesta sekä yhdestä kuuden tunnin mittaisesta mentorointiosiosta. Tässä kirjoituksessa kerromme tarkemmin projektista ja siitä saaduista kokemuksista.

Qaswuan toteuttama palvelumuotoiluvalmennus Karelialle
Palvelumuotoiluvalmennus sisälsi etäluentoja, intensiivivalmennusta ja mentorointia.

Palvelumuotoiluvalmennuksen kilpailuttajana ja hankkijana toimi Base Camp – opiskelijayrittäjyysalustojen kehittäminen -hanke, jonka kohderyhmää olivat erityisesti matkailualan yrittäjyyttä suunnittelevat ja toiminnan juuri aloittaneet opiskelijayrittäjät. Base Camp -hankkeen tavoitteena oli edistää pohjoiskarjalaisten opiskelijoiden osaamista toimia yrittäjinä ja Palvelumuotoiluvalmennuksella pyrittiin lisäämään opiskelijoiden valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilua uusien yritysideoiden, palveluiden tai tuotteiden suunnittelemiseksi. Qaswuan tehtävänä yhteistyöprojektissa oli vastata palvelumuotoiluvalmennuksen suunnittelusta ja sisällöllisestä toteutuksesta.

Etäluennot antoivat osallistujille perusymmärryksen palvelumuotoilusta

Palvelumuotoiluvalmennus starttasi etäluennoilla, jotka toteutettiin 4.5. ja 11.5.2021 kaikille avoimina virtuaalitapahtumina. Etäluentojen tavoitteena oli tarjota osallistujille perusymmärrys palvelumuotoilun ajattelutavasta, prosessista, menetelmistä ja hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä ennen kaikkea innostaa osallistujia palvelumuotoilun hyödyntämiseen omissa kehitysprojekteissaan.

Ensimmäinen osa etäluennoista keskittyi palvelumuotoiluun tutustumiseen, ja sen aikana kävimme läpi muutamia keskeisiä palvelumuotoiluun liittyviä perusasioita. Tutustuminen palvelumuotoiluun toteutettiin näkökulmasta ”minä palvelun käyttäjänä”, mikä auttoikin osallistujia orientoitumaan palvelumuotoiluun sekä helpotti luennolla annettujen tehtävien tekemistä. Toisella etäluennolla käänsimme sitten tarkastelukulmaa siten, että näkökulmana toimi ”minä palvelun kehittäjänä” ja keskityimme palvelumuotoilun hyödyntämismahdollisuuksiin sekä oman kehitysprojektin suunnitteluun. Tarjosimme osallistujille myös työpohjan palvelumuotoiluprojektin suunnitteluun, jota työstimme luennon aikana eteenpäin erilaisten tehtävien avulla.

Etäluennoille osallistui kokonaisuudessaan 89 henkilöä ja he antoivat molemmista luennoista erinomaista palautetta. Luennot koettiinkin erittäin kiinnostavina, hyödyllisinä ja innostavina sekä uusia oivalluksia tarjoavina. Alla niistä saatuja muutamia palautteita:

  • Kaikin puolin erittäin antoisa luento!
  • Ihanan innokkaasti kerroitte, miellyttävä kuunnella. Laadukkaat materiaalit ja kyselyt kivoja. Ette lukeneet suoraan dioista.
  • Pidin erityisesti kouluttajien välisestä yhteistyöstä ja rennosta ilmapiiristä.
  • Materiaalit olivat selkeitä ja helposti seurattavia.
  • Huippusetti! Hyviä esimerkkejä ja käytännönläheisiä esimerkkejä. Hyviä eväitä ainakin itselle jatkoa ajatellen.
  • Pidin erityisesti luentojen sisällöstä ja luennoitsijoiden otteesta aiheeseen.
  • Tehtävät jaksottivat hyvin sisältöä ja antoivat aikaa miettiä ja konkretisoida.
  • Kiitos! Ihana nähdä nuoria naisyrittäjiä loistamassa, inspiroi ja kannustaa omaa tekemistä. Kivasti koottu kokonaisuus ja teillä on ammattimainen ote tekemiseen.
Etäluentojen jälkeen osallistujille tarjottiin mahdollisuus hakea mukaan palvelumuotoiluvalmennuksen viimeisiin osiin eli intensiivivalmennukseen ja mentorointiin, joiden yhdistelmästä käytettiin nimeä ”Palvelumuotoilun intensiivivalmennus”. Palvelumuotoilun intensiivivalmennukseen valittiin mukaan 16 sellaista osallistujaa, joilla oli mielenkiintoinen projekti ja jota he halusivat valmennuksen aikana työstää eteenpäin.
Palvelumuotoilun intensiivivalmennuksessa kokeiltiin palvelumuotoilua

Palvelumuotoilun intensiivivalmennuksen lähitapaamiset pidettiin Joensuun Tiedepuistolla Spark Joensuun tiloissa touko- ja kesäkuussa 2021. Intensiivivalmennuksessa osallistujille tarjoutui mahdollisuus toteuttaa palvelumuotoiluprojekti yksin tai pienryhmässä sekä päästä kokeilemaan erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja käytännössä.

Palvelumuotoilun intensiivivalmennuksen aikana osallistujien liikeideoita ja projekteja kehitettiin palvelumuotoilun keinoin eteenpäin. Lähitapaamisiin sisältyi pieniä luento-osuuksia, käytännön harjoituksia sekä valmentavaa ohjausta ja rohkaisevaa palautetta. Lähitapaamisten välillä osallistujien tehtävänä oli soveltaa lähitapaamisissa opittuja asioita käytäntöön toteuttamalla niihin liittyviä tehtäviä.

Ensimmäisessä lähitapaamisessa 18.5.2021 tutustuimme toisiimme ja osallistujien kehitysprojekteihin sekä kävimme läpi palvelumuotoilussa hyödynnettävän Tuplatimantti-prosessimallin ensimmäistä timanttia. Erityisen antoisaa päivässä oli osallistujien kehityshaasteiden kuvaaminen, jossa mahdollisuutena oli hyödyntää joko piirtämistä tai legojen rakentamista. Näiden välineiden avulla kehityshaasteita pyrittiinkin lähestymään uudesta näkökulmasta sekä visualisoimaan niitä sellaiseen muotoon, josta muutkin osallistujat saisivat paremmin kiinni. Kehityshaasteiden visualisointi piirtämällä tai legojen rakentamisella auttoikin osallistujia erityisesti kertomaan muille, millaisia haasteita he olivat valmennuksen aikana ryhtymässä ratkaisemaan.

Palvelumuotoiluvalmennus Karelialle - osallistujan kuvaus kehityshaasteestaan
Erään valmennukseen osallistujan kuvaus kehityshaasteestaan.

Ensimmäisen tapaamisen lopuksi osallistujat saivat tehtäväksi toteuttaa pienimuotoisen benchmark- ja käyttäjätutkimuksen ennen seuraavaa lähitapaamista. Toisessa lähitapaamisessa 27.5.2021 jatkoimme Tuplatimantti-prosessimallin ensimmäisen timantin parissa sekä siirryimme käsittelemään sen toista timanttia, jossa keskityimme harjoittelemaan erityisesti ratkaisujen yhteiskehittämistä. Yhteiskehittämistä harjoittelimme jakamalla osallistujat kahteen pienryhmään ja valitsemalla kehityshaasteiden joukosta kaksi sellaista, joita lähdimme yhdessä kehittämään eteenpäin.

Qaswuan toteuttama palvelumuotoiluvalmennus - ”Tulevaisuuden otsikot” -tehtävän työstäminen vauhdissa
”Tulevaisuuden otsikot” -tehtävän työstäminen vauhdissa.

Tehtäväksi molemmille ryhmille annettiin ”Tulevaisuuden otsikot”, jossa tavoitteena oli visualisoida lopputulosta, joka kehityshaasteeseen olisi kehitetty kuvaamalla, millaisia uutisia ratkaisusta eri lehdissä kirjoitettaisiin. Tehtävä saikin osallistujat innostumaan ja luovuuden kukkimaan, ja jo lyhyessä ajassa syntyi useita oivaltavia ja rohkeita ratkaisuehdotuksia. Apuna osallistujilla tehtävän tekemisessä oli erilaisia lehdistä leikeltyjä otsikoita ja kuvia sekä värillistä kartonkia, tusseja ja teippiä.

Mentorointipäivässä nähtiin upeita projektiesittelyjä ja saatiin paljon uusia oivalluksia

Toisen lähitapaamisen lopuksi osallistujat saivat tehtäväksi palvelumuotoilukokeilunsa loppuun saattamisen sekä projektin reflektoinnin ja projektiesittelyn laatimisen. Viimeisessä lähitapaamisessa 15.6.2021 jäljellä olikin enää mentorointi eli osallistujien palvelumuotoilukokeilujen / kehitysprojektien esittely sekä niiden sparraus, jossa niin meiltä valmentajilta kuin kaikilta valmennuksen osallistujiltakin kerättiin palautetta ja kehitysideoita, joiden avulla omaa kehitysprojektia voisi viedä eteenpäin. Palautteiden ja kehitysideoiden kirjaamiseen tarjosimme osallistujille myös valmiin työpohjan, johon omia huomioita oli helppo kirjata ylös.

Palvelumuotoilun intensiivivalmennuksen viimeinen päivä oli täynnä innostusta ja kannustusta. Osallistujien projektiesittelyt olivatkin kerrassaan upeita ja oivaltavia – ja erityisen ilahduttavaa olikin nähdä, miten niitä lamppuja oli matkan varrella syttynyt ja palvelumuotoilun ajattelutapaa oivallettu. Monella oma kehitysprojekti oli toki vielä hyvin alkuvaiheissaan, mutta jo erittäin hyvässä vauhdissa ja oikeaan suuntaan menossa. Monta hienoa ratkaisua onkin vielä tämän vuoden aikana syntymässä ja uusia palveluita kehittymässä – ja niiden julkistusta jäämme Qaswuallakin odottamaan erityisen innolla!

Yksi kehitysprojekteista oli ”Leikkinavetta”-konsepti, josta valmennuksen päätteeksi kuvattiin erityinen 360-video, jossa konseptin kehittäjä Riitta Viitakangas esittelee sitä. Videoon voit tutustua alla. Huomioithan, että sen ominaisuudet saat parhaiten esille katsomalla sitä VR-laseilla ja siirtymällä tilassa eri paikkoihin.

”Leikkinavetta” -konseptin esittely 360-videona. HUOM! Siirtämällä videon kättä, pääset liikkumaan tilassa.

Kaiken kaikkiaan Palvelumuotoilun intensiivivalmennus oli osallistujien mielestä erittäin onnistunut ja sen parasta antia olivat ne uudet opit, oivallukset ja työkalut, joita he sen aikana saivat. Erityisesti osallistujat pitivät intensiivivalmennuksessa ohjattujen projektien tekemisestä sekä niiden sparrauksesta, teorian ja käytännön yhdistämisestä sekä toiminnallisesta ja osallistavasta työskentelytavasta. Yksi osallistujista tiivistikin kokemuksensa Palvelumuotoilun intensiivivalmennuksesta seuraavasti:

Pidin valmennuksen monipuolisuudesta (ryhmätyöt, itsenäinen pohtiminen,
kouluttajien esitykset) sekä erityisesti viimeisestä intensiivisestä päivästä.
Esitysten kommentoinnit (suullinen ja kirjallinen) oli tärkeää!

Meidän valmentajien meiltä lämmitti erityisesti myös ne palautteet, joita olemme saaneet vielä näin jälkikäteen Palvelumuotoiluvalmennuksesta. On ollutkin mahtavaa huomata, miten suuren vaikutuksen sekä innostuksen palvelumuotoilun hyödyntämiseen onnistuimme saamaan aikaan.

Palvelumuotoiluvalmennus oli onnistunut yhteistyöprojekti

Kokonaisuudessaan palvelumuotoiluvalmennus koettiin hyvin onnistuneena myös yhteistyöprojektin tilaajan puolesta, jonka työntekijöitä myös osallistui valmennuskokonaisuuteen päästen samalla itse tutustumaan palvelumuotoiluun ja kokemaan valmennuksen toimivuutta. Tilaaja kokikin yhteistyön Qaswuan kanssa antoisana ja palvelumuotoiluvalmennuksen parhaimpana antina sen, että se syvensi osallistujien palvelumuotoiluosaamista sekä auttoi heidän kehittämisprojektejaan eteenpäin.

Tilaajan yhteyshenkilönä toiminut projektipäällikkö Paavo Raappana kuvaili yhteistyöprojektia Qaswuan kanssa seuraavasti:

Intensiivivalmennuksen toteuttaneet Qaswuan Johanna ja Sofia pitivät alkuun napakan, verkossa toteutetun tietopaketin palvelumuotoilusta, jonka oppeja syvennettiin seuraavan kolmen lähitapaamiskerran aikana, jolloin palvelumuotoilun menetelmiä hyödynnettiin noin kymmenen erilaisen kehittämisprojektin parissa. Parasta vaikuttavuutta valmennukselle oli Johannan ja Sofian mahdollisuus osallistua valmennuksiin paikan päällä. Lähitoteutus teki helpoksi menetelmien monipuolisen kokeilun sekä spontaanin ajatustenvaihdon valmennuksen osallistujien kesken. Johannan ja Sofian toimintatapa valmentajina oli positiivisen pakottava, minkä ansiosta jokainen osallistuja pystyi konkreettisesti edistämään kehittämisprojektia. Tietoa tuli paljon, mutta sopivan kokoisina annoksina, miksi tiedon siirtäminen käytäntöön oli mutkatonta.

Palvelumuotoilun iteratiivisen luonteen oli myös tilaaja omaksunut erinomaisesti, sillä Paavo Raappana osasi hienosti sanoittaa sen, mitä palvelumuotoilu parhaimmillaan on – oppimisprosessi, jossa ensimmäiseltä kierrokselta opitaan paljon sellaista, mikä auttaa kehittämään palvelua vieläkin paremmaksi ja kohderyhmälleen toimivammaksi:

Jos intensiivivalmennus toteutettaisiin uudestaan, valmennuksen sisällöt räätälöitäisiin auttamaan vieläkin paremmin intensiivivalmennuksen osallistujien omia kehittämisprojekteja. Muutoksia ei tehtäisi siksi, etteikö yhdessä tekeminen Qaswuan intensiivivalmennuksessa olisi ollut antoisaa, vaan koska palvelumuotoilu on jatkuvaa, oman tekemisen kriittistä tarkastelua.

Jokainen yhteistyöprojekti on aina myös meille mahdollisuus oppia ja parantaa – ja sitä tämäkin upea kokonaisuus jälleen tarjosi. Oli myös ihanaa toteuttaa vihdoin pitkän tauon jälkeen valmennusta ihan livenä!

Kehitä ja kehity

– niin nouset kasvuun!

Me Qaswualla autamme osaajia ja organisaatioita
kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Kiinnostuitko yhteistyöstä kanssamme?
Palvelumuotoilun verkkokoulutukset, valmennukset ja kehityspalvelut.