fbpx

Palvelumuotoilun yhteistyöt

Autamme yrityksiä ja organisaatioita palvelumuotoilun haltuun ottamisen edistämisessä, palvelumuotoiluosaamisen kehittämisessä ja palvelumuotoiluprojektien toteuttamisessa.

Toteutamme

yritysten ja organisaatioiden kanssa erilaisia palvelumuotoilun yhteistöitä, joiden tavoitteena on auttaa kumppaneitamme ja asiakkaitamme kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Yhteistyöpalvelumme jakaantuvat kolmeen erilaiseen kokonaisuuteen: Projekti-, Koulutus- ja Edistys-palveluihin.

Qaswuan yhteistyöt yritysten kanssa
Qaswua toteuttaa erilaisia palvelumuotoilun projekteja

Palvelumuotoiluprojektien toteuttaminen

Toteutamme yrityksille ja organisaatioille erilaisia palvelumuotoiluprojekteja, joissa toimimme projektin johtajana ja toteuttajana. Projekti-palvelumme avulla yrityksissä ja organisaatioissa voidaan palvelumuotoilun avulla kehittää esimerkiksi yrityksen / organisaation olemassa olevia palveluja tai täysin uusia palveluja, palvelukonsepteja, sisäisiä prosesseja tai toimintatapoja.

Qaswuan koulutus- ja valmennuspalvelut palvelumuotoiluosaamisen kehittämiseen

Palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen

Koulutus-palvelumme sisältää erilaiset palvelumuotoiluosaamisen kehittämiseen tähtäävät yhteistyöt yrityksille ja organisaatioille. Yhteistyömme voi käsittää esimerkiksi palvelumuotoilun kouluttamista tai valmentamista henkilöstölle, asiakkaille tai opiskelijoille. Yhteistyömalli voi rakentua avoimen kurssitarjontamme verkkokursseista ja valmennuksista, yritykselle tai organisaatiolle räätälöidyistä koulutuskokonaisuuksista tai näiden kahden yhdistelmistä.

Palvelumuotoilun SOVELTAJA-valmennus on ohjattu tiimivalmennus, jonka avulla tiimin jäsenet oivaltavat palvelumuotoilun perusidean ja toteuttavat yhteisen palvelumuotoiluprojektin. Valmennus ohjaa ja tukee tiimin palvelumuotoiluprojektin toteuttamista, tarjoten sen tueksi videomuotoiset ja helposti seurattavat koulutusmateriaalit sekä projektia edistävät tehtävät ja valmentajien ohjaamat virtuaalitapaamiset. Valmennuksen aikataulu ja yhteiset tapaamiset sovitaan joustavasti tiimin työskentelyyn sopivaksi. Yhteisiä 1–2 tunnin virtuaalitapaamisia on valmennuksen aikana 4–6 kertaa. Tiimivalmennuksen hinta on 4 999 € + alv 24 % ja se sisältää osallistumisoikeuden 3–5 tiimin jäsenelle. Tutustu SOVELTAJA-valmennukseen.

Räätälöimme erilaisia palvelumuotoilun koulutuskokonaisuuksia yrityksille ja organisaatioille. Voit nyt tutustua tarkemmin Karelia-ammattikorkeakoululle toteutettuun kolmeosaiseen Palvelumuotoiluvalmennukseen siitä kirjoitetun blogikirjoituksen avulla. Blogikirjoituksessa kerromme tarkemmin palvelumuotoiluvalmennuksen sisällöstä sekä valmennuksesta saaduista kokemuksista. Lue blogikirjoitus.

Palvelumuotoilun haltuun ottamisen edistäminen

Palvelumuotoilun haltuun ottamisen edistäminen

Edistys-palvelumme sisältää palvelumuotoilun haltuun ottamisen edistämiseen tähtäävät yhteistyöt yrityksille ja organisaatioille, joissa toimimme yrityksen / organisaation tukena ja sparraajana aina ensimmäisten askelien ottamisesta toiminnan kasvattamiseen ja vakiinnuttamiseen. Edistys-palvelumme on laajin kokonaisuus yhteistyöpalveluistamme, ja se voi pitää sisällään niin palvelumuotoiluprojektien toteuttamista, henkilöstön palvelumuotoiluosaamisen kehittämistä kuin palvelumuotoilun haltuun ottamisen konsultointia ja valmennusta yrityksen tai organisaation avainhenkilöille.

Kun yrityksellä tai organisaatiolla on tahtoa hyödyntää palvelumuotoilua systemaattisemmin omassa toiminnassaan ja saada siitä merkittävää hyötyä toimintaansa, tulisi sen panostaa palvelumuotoilun haltuun ottamiseen eli oman palvelumuotoilukyvykkyytensä kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yrityksen ja organisaation palvelumuotoilukyvykkyys onkin sitä vahvempi, mitä enemmän se panostaa palvelumuotoilun ymmärtämiseen, osaamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen sekä palvelumuotoilun hyödyntämistä mahdollistavien käytäntöjen, prosessien ja rakenteiden kehittämiseen.

Tämä edellyttää, että yrityksessä / organisaatiossa ymmärretään palvelumuotoilun perusperiaatteet ja, että siellä työskentelee omia palvelumuotoilijoita, joiden osaaminen vie eteenpäin palvelumuotoilun haltuun ottamista. Onkin tärkeää, että koko yritys / organisaatio – johdosta asiakasrajapintaan – ymmärtää, mistä palvelumuotoilussa on kyse. Tämä takaa sen, että yritys / organisaatio puhuu asioista samalla kielellä, ymmärtää toisiaan sekä sitä, miksi ja miten kehittämistä tehdään asiakaslähtöisesti. Ja ennen kaikkea tämä takaa sen, että palvelumuotoilun haltuun ottaminen edistyy yrityksessä / organisaatiossa nopeasti ja tehokkaasti. Ymmärrys on pohja, jolle palvelumuotoilun haltuun ottaminen rakennetaan.

Yhteistyökumppaneitamme

Karelia-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka lakisääteisiä tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä aluekehitystehtävät erityisesti Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Qaswualla oli kunnia toteuttaa Karelia-ammattikorkeakoululle kolmeosainen palvelumuotoiluvalmennus kevään ja alkukesän 2021 aikana. Palvelumuotoiluvalmennus koostui kahdesta kolmen tunnin mittaisesta etäluennosta ja intensiivivalmennuksesta sekä yhdestä kuuden tunnin mittaisesta mentorointiosiosta. Tutustu yhteistyöprojektin toteutukseen ja siitä saatuihin kokemuksiin.

Faros & Com Oy on johtamisen ja osaamisen kehittämisen erityisosaaja, joka kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa ja mahdollistaa jatkuvaa oppimista organisaatiossa. Toimimme Faros & Comin yhteistyökumppanina erilaisten palvelumuotoilun koulutus- ja valmennuspäivien tuottajana. Yhteistyömme alkoi syksyllä 2020 Luovan alan merkonomikoulutuksen palvelumuotoilun valmennuskokonaisuuden toteutuksella, jonka tavoitteena oli antaa muotoilijoille perusymmärrys palvelumuotoilusta ja sen menetelmien hyödyntämisestä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Yhteistyömme Faros & Comin kanssa jatkuu vuonna 2021 erilaisten palvelumuotoilukoulutusten toteutuksilla. Lue uutinen yhteistyöstä.

Ornamo on muotoilualan asiantuntijajärjestö, joka kehittää muotoilijan ammattia ja vaikuttaa muotoilun asemaan yhteiskunnassa. Yhteistyömme Ornamon kanssa alkoi keväällä 2020 Palvelumuotoilijan ALOITTAJA-valmennuksen pilottitoteutuksella, johon oli osallistumispaikat 100 aloittavalle palvelumuotoilijalle tai palvelumuotoilun opiskelijalle. Yhteistyössä Ornamon kanssa toteutettu ALOITTAJA-valmennus suunniteltiin viiden kuukauden mittaiseksi kokonaisuudeksi, jonka tavoitteena oli antaa aloitteleville palvelumuotoilijoille tukea ja välineitä oman ammatillisen identiteetin kehittämiseen sekä työuran tavoitteiden kirkastamiseen. Yhteistyömme Ornamon kanssa jatkuu kehitysprojektin tiimoilta, jossa keräämme ymmärrystä aloittavista palvelumuotoilijoista ja kehitämme heidän erilaisiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvia palveluja. Tutustu ALOITTAJA-valmennukseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on Suomen johtava tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan sekä jatkuvan oppimisen ammattikorkeakoulu. Qaswuan perustajat Johanna Säynäjäkangas ja Sofia Forsberg ovat toimineet Xamkissa palvelumuotoilun tuntiopettajina vuodesta 2019 lähtien toteuttaen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille palvelumuotoilun verkkokurssia. Syksyllä 2020 saimme myös toteuttaa palvelumuotoilun yhteistyöprojektin yhdessä Xamkin Luovien Alojen tutkimusyksikön kanssa. Yhteistyöprojekti sisälsi Palvelumuotoilusta nostetta bisnekseen -webinaarin ja sparraustilaisuuden suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuudessaan. Lue uutinen yhteistyöstä.

Kehitä ja kehity

– niin nouset kasvuun!

Aloita tutustumalla kursseihimme tai kysy
tarkemmin palveluistamme.