fbpx

Qaswua yhteistyöt: Avainhenkilövalmennus palvelumuotoiluosaamisen kehittämisessä ja mahdollisuuksien kartoittamisessa

Qaswua ja Ramboll Finlandin Rakennetekniikan sektori aloittivat loppuvuodesta 2021 palvelumuotoilun yhteistyön, jonka tavoitteena oli yksikön avainhenkilöiden palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen, palvelumuotoilun mahdollisuuksien kartoittaminen sekä potentiaalisten kehityskohteiden tunnistaminen. Yhteistyön toteutusmuotona oli valmennuksellinen kokonaisuus, jonka toteutusmalli perustui valmennustapaamisiin sekä itsenäiseen työskentelyyn.