fbpx

QASWUA tiedottaa: Millainen on Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennus ja miksi sinun kannattaisi osallistua siihen?

Meillä Qaswualla käynnistyy tänä syksynä uusi Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennus uransa alkuvaiheessa oleville palvelumuotoilijoille ja palvelumuotoilun opiskelijoille. ALOITTAJA-valmennuksen neljä ensimmäistä valmennusryhmää toteutamme yhteistyössä muotoilualan asiantuntijajärjestön Ornamo ry:n kanssa, joka on myöntänyt valmennusryhmille aluetoimintarahoituksen (lue uutinen).  

Tässä blogikirjoituksessa kerromme, millainen on Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennus ja miksi sinun kannattaisi osallistua siihen. Vastaamme myös monen mielessä heränneisiin kysymyksiin siitä, kuinka työllistävä ja hyödyllinen valmennus on ja voisiko se sopia omaan elämäntilanteeseen.

Millainen on Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennus?

Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennus on viiden kuukauden mittainen valmennuskokonaisuus, jonka tavoitteena on antaa tukea ja välineitä oman ammatillisen muotoilijaidentiteettisi kehittämiseen sekä työuran tavoitteidesi kirkastamiseen.

Syksyllä 2020 alkava ALOITTAJA-valmennus toteutetaan kaikilla neljällä Ornamon aluetoiminnan alueella, joista jokaisen alueen valmennusryhmään mahtuu 25 osallistujaa. Valmennukset käynnistyvät aloitustyöpajalla, jotka pidetään Lahdessa, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Aloitustyöpajan jälkeen valmennus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa, mikä mahdollistaa sinulle valmennukseen osallistumisen hyvin joustavasti ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennus on ryhmävalmennus, jonka keskeiset piirteet voidaan tiivistää seuraavasti:

  • VALMENNUS ON OHJATTU PROSESSI: valmennus perustuu systemaattiseen ja tavoitteelliseen kehittymisprosessiin, joka etenee askel askeleelta eteenpäin
  •  VALMENNUS ON AUTTAMISTA JA INNOSTAMISTA: valmennuksessa valmentajien tehtävänä ei ole antaa valmiita vastauksia, vaan auttaa ja innostaa sinua erilaisten sytykkeiden ja tehtävien avulla oivaltamaan itse asioita ja viemään omaa kehittymistäsi eteenpäin
  • VALMENNUS ON ITSENSÄ JOHTAMISTA JA SITOUTUMISTA: valmennus edellyttää myös sinulta aktiivisuutta, sillä omalla panoksellasi voit vaikuttaa merkittävästi kehittymiseesi ja valmennuksella saavutettaviin hyötyihin
  • VALMENNUS ON MUILTA OPPIMISTA JA VERKOSTOITUMISTA: valmennuksessa saat ryhmästä myös uuden ammatillisen verkoston sekä tärkeitä oivalluksia ja peilipintaa omalle kehitysprosessillesi oppimalla muiden kokemuksista

Valmennuksen kokonaiskesto on 5 kuukautta ja se sisältää viisi kuukauden mittaista moduulia, jotka etenevät pääpiirteissään seuraavalla kaavalla:

  1. itsenäisesti opiskeltavaan orientaatiomateriaaliin tutustuminen ja sen pohjalta henkilökohtaisen tehtävän työstäminen (aikaa tähän on 2-3 viikkoa) ja
  2. ryhmän muiden osallistujien tehtäviin tutustuminen, niiden reflektointi ja palautteen antaminen (aikaa tähän on 1-2 viikkoa).

Syksyllä 2020 starttaava ALOITTAJA-valmennus on pilottitoteutus, joten sen toteutuksessa pyrimme ottamaan huomioon myös osallistujien toiveet ja ehdotukset erilaisista toteutustavoista. Lisäksi valmennuksen kehitystyötä jatketaan osallistujien kokemusten ja palautteiden perusteella, jolloin seuraavista ALOITTAJA-valmennuksista saadaan hiottua vieläkin parempia ja vaikuttavampia kokonaisuuksia.

Miksi sinun kannattaisi osallistua ALOITTAJA-valmennukseen?

Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennus tarjoaa innostavan ja systemaattisen kehittymisprosessin, jossa erilaisilla orientaatiomateriaaleilla ja kehittymistä edistävillä tehtävillä sekä muiden kokemuksista ja oivalluksista vertaisoppimalla viemme kehittymisprosessia eteenpäin.

Valmennus antaa sinulle tukea ja välineitä oman ammatillisen identiteettisi kehittämiseen sekä työurasi tavoitteiden kirkastamiseen ja niitä kohti etenemiseen. Tämä on erittäin tärkeä osa muotoilijaksi kasvamista ja kehittymistä sekä oman työurasi tietoista edistämistä, johon muotoilijan (tutkinto)koulutus ei useinkaan tarjoa riittäviä mahdollisuuksia ja keinoja. Tällöin oman osaamisesi reflektointi ja muotoilijaidentiteetin työstäminen sekä työuran suunnitelmallinen rakentaminen voivat jäädä varsin vähälle huomiolle – ja vaikeuttaa siten osaltaan oman osaamisesi ja potentiaalisi tunnistamista, niistä viestimistä sekä sitä kautta mieleisen työuran tavoittelemista.

Valmennuskokonaisuuden yksi tärkeimmistä tavoitteista on oppia myös muilta vertaisilta sekä verkostoitua heidän kanssaan. Tällä on suuri merkitys oman muotoilijaidentiteetin työstämisessä ja kehittämisessä sekä mahdollisesti myös tulevassa työllistymisessä tai erilaisten yhteistyöprojektien rakentamisessa.

Vaikka Palvelumuotoilijan ALOITTAJA-valmennus on suunnattu uransa alkuvaiheessa oleville palvelumuotoilijoille ja palvelumuotoilun opiskelijoille, ovat sinne tervetulleita myös jo kokeneemmatkin palvelumuotoilijat, jotka kaipaavat tukea erityisesti oman ammatillisen muotoilijaidentiteetin kehittämiseen sekä työuran tavoitteiden kirkastamiseen. Myös alan vaihtajat ja uudelleen suuntaajat – työhistorian pituudesta riippumatta – ovat tervetulleita valmennukseen, mikäli heillä on takanaan myös palvelumuotoilun opintoja.

Kuinka työllistävä ja hyödyllinen ALOITTAJA-valmennus on?

Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennuksen hyödyt voidaan tiivistää seuraavasti:

  • valmennus selkeyttää omaa muotoilijaidentiteettiäsi sekä työurasi tavoitteita antaen välineitä ja tukea omien vahvuuksiesi tunnistamiseen ja hyödyntämiseen
  • valmennus lisää mahdollisuuksiasi mielekkään työuran rakentamiseen sekä onnistuneeseen työllistymiseen ja yhteistyöprojektien toteuttamiseen
  • valmennuksen myötä saat uuden, valmennuksen osallistujista ja valmentajista koostuvan ammatillisen verkoston
  • valmennuksessa etenet yhdessä ryhmän kanssa yhteisen aikataulun mukaisesti, mutta samalla myös annetun aikaraamin sisällä joustavasti edeten

Paljolti valmennuksen työllistävyys ja hyödyllisyys on kiinni jokaisen osallistujan omasta panostuksesta siihen. Valmennus ei kuitenkaan vie ajallisesti niin paljoa aikaa, etteikö sitä voisi tehdä täysipäiväisen työn, työnhaun tai opiskelujen ohessa. Valmennus sen sijaan voi myös tukea hyvinkin merkittävästi näitä, selkeyttäen muun muassa omia uratavoitteita, auttaen rakentamaan osaamisportfoliota sekä edistämällä työllistymistä itselle mielekkäisiin työtehtäviin tai projekteihin.

Kaiken kaikkiaan Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennuksessa on kyse siitä, että se tarjoaa palvelumuotoilijalle mahdollisuuden nousta kasvuun ohjatun prosessin, erilaisten sytykkeiden ja tehtävien sekä vertaisoppimisen avulla. Osallistujana sinun vastuullesi jää se, missä määrin niitä haluat hyödyntää ja kuinka paljon panostaa omaan kehittymiseesi.

Kiinnostuitko Palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennuksesta?

Mikäli innostuit lukemastasi ja haluaisit tutustua tarkemmin ALOITTAJA-valmennukseen, voit lukea siitä lisää täältä ja ilmoittautua mukaan täällä. Syksyllä 2020 aloittavista valmennusryhmistä täynnä on jo Lahden ryhmä. Muutamia paikkoja on jäljellä vielä Tampereen ja Turun ryhmiin sekä useampi paikka Oulun ryhmään.

Ornamon jäsenille on varattu 15 henkilön kiintiö jokaiseen syksyllä aloittavaan ALOITTAJA-valmennusryhmään. Tämän lisäksi he saavat merkittävän alennuksen valmennuksen osallistumismaksusta: hinta Ornamon jäsenille 109 € ja hinta muille 199 € (hinnat sisältävät arvonlisäveron). Kiintiöpaikkojen lisäksi valmennusryhmiin mahtuu mukaan 10 sellaista osallistujaa, jotka eivät ole Ornamon jäseniä.

Palvelumuotoilija, onko tullut sinun aikasi nousta kasvuun. Ilmoittaudu palvelumuotoilun ALOITTAJA-valmennukseen.